Confidențialitate

Printalio este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 0026429

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Printalio are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe Clientii le
furnizează.

Scopul colectării datelor este:

- informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate;

- trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);

- de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

Printalio NU promovează SPAM-ul. Utilizatorii înregistraţi pe site-ul www.printalio.ro pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau scoase din baza de date notificând acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa contact@printalio.ro

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Printalio, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 0026429, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Conform dispoziţiilor legale în vigoare, clienţii care sunt înregistraţi în baza de date a site-ului www.printalio.ro beneficiază de următoarele drepturi:
- se pot informa asupra prelucrării datelor personale;
- pot confirma, o dată pe an, faptul că datele sunt sau nu prelucrate;
- pot interveni asupra datelor personale;
- se pot opune prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de înregistrare;
- se pot adresa justiţiei în cazul în care consideră neconformă cu dispoziţiile legale prelucrarea de date personale de către S.C. Printalio S.R.L.

Prin citirea acestor informatii ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, S.C. Printalio S.R.L. a implementat un "Regulament intern privind prelucrările de date cu caracter personal". Acest regulament specifică metode şi tehnici de securitate, politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.


Adresele IP şi Cookie-uri:

Printalio poate colecta informaţii despre computerul dvs., inclusiv adresa de IP utilizată, sistemul de operare şi tipul de browser, în scopul administrării sistemului şi pentru raportarea de informaţii pentru agenţii noştri de publicitate. Acestea sunt date statistice despre activitatea şi obiceiurile de navigare ale utilizatorilor şi prin ele nu se identifică niciun individ;

Printalio poate obţine informaţii despre obiceiurile dvs. de navigare pe internet în general, prin folosirea unui fisier „cookie" care este stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile conţin informaţii care sunt transferate pe hard-disk- ul computerului. Ele ajută la îmbunătăţirea site-ului şi pentru a oferi un serviciu mai bun şi personalizat. Puteţi refuza să acceptaţi cookie-uri prin activarea setării din browser-ul utilizat. Totuşi, selectând această opţiune aţi putea fi în imposibilitatea de a accesa anumite secţiuni ale site-ului.

Website © 2018 Printalio. Toate drepturile rezervate. Imaginile de pe acest website sunt protejate de drepturi de autor ce aparțin deținătorilor.